Những câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Dưỡng trắng daKem dưỡng trắng acnes pure White có dạng lỏng hay dạng gì?

Kem dưỡng trắng acnes pure White có dạng lỏng hay dạng gì?

hỏi đáp Được hỏi 5 năm trước

Kem dưỡng trắng acnes pure White có dạng lỏng hay dạng gì ạ?

Câu trả lời
trả lời Bác sĩ Ánh trả lời 5 năm trước

Chào bạn! Kem dưỡng trắng acnes pure White có dạng kem bạn nhé!