Những câu hỏi thường gặpDanh mục đơn: Mụn đầu đenDùng Acnes Sealing Jell có cần phải nặn mụn không

Dùng Acnes Sealing Jell có cần phải nặn mụn không

hỏi đáp Được hỏi 5 năm trước

Khi mình bôi Sản phẩm ACNES SEALING JELL lên chỗ mụn đầu đen thì mụn sẽ tự hết hay mình phải nặn lấy nhân mụn ra

Câu trả lời
trả lời Bác sĩ Ánh trả lời 5 năm trước

Chào bạn! Bạn cần nặng mụn đầu đen rồi bôi ACNES SEALING JELL lên bạn nhé!