Chưa được phân loại

test location

Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Số 16 VSIP đường số 5, khu công nghiệp Việt Nam, Singapore, Phường Bình Hòa, TX Thuận An, Bình Dương
Lầu 2, Phòng 201, Tòa nhà Sao Bắc, 04 Dã Tượng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh 70000
Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3822 9322
Fax: (84-28) 3822 9324
Email: enquiries@rohto.com.vn