(Ä) Trả lời câu hỏi


Với những khả năng tuyệt vời của Acnes C10. Vậy Acnes C10 có thể điều trị sẹo lồi được không? Và công ty Rohto còn có sản phẩm nào có thể điều trị sẹo lồi không?.

Chào bạn Acnes C10 là sản phẩm điều trị thâm và sẹo Sản phẩm không có tác dụng điều trị sẹo lồi Để điều trị sẹo lồi bạn