(Ä) Trả lời câu hỏi


Em vừa bị thủy đậu. Em nghe nói có thể dung Acnes C10 để trị sẹo và thâm trên da. Vậy em dùng Acnes C10 thì có cần phải dùng thêm thuốc uống để mau hết sẹo không? Và nếu cần thì em nên uống thêm thuốc gì?.

Chào bạn Bạn có thể dùng Acnes C10 để điều trị thâm và sẹo Sản phẩm của công ty Rohto không có sản phẩm để uống Nếu