(Ä) Trả lời câu hỏi


Em dùng Acnes C10 một lần mỗi ngày được ko? Acnes C10 có trị sẹo lõm khong?.

Chào bạn nbsp Để đạt hiệu quả trong điều trị bạn nên tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng 1 2 giọt lần