(Ä) Trả lời câu hỏi


Đều có tác dụng trong điều trị thâm và sẹo. Vậy Acnes Scar Care và Acnes C10 khác nhau ở điểm nào?.

Chào bạn Acnes Scar Care và Acnes C10 đều có tác dụng trong điều trị thâm và sẹo Tuy nhiên Acnes Scar Care với thành phần