(Ä) Trả lời câu hỏi


Chân em có rất nhiều vết thâm, có vết thâm từ lúc nhỏ, vết thâm mới gần đây, dùng Acnes C10 trị sẹo trên chân được không vậy? Khoảng thời gian bao lâu sẹo thâm em mới hết..

Chào bạn Bạn có thể chọn Acnes C10 để điều trị sẹo và thâm ở chân dung 1 2 giọt lần 2 lần ngày Vì cơ địa