(Ä) Trả lời câu hỏi


Acnes C10 với Acnes Scar Care cái nào trị thâm tốt hơn?.

Chào bạn Acnes C10 và Acnes Scar Care đều có tác dụng trong điều trị thâm và sẹo Tuy nhiên nếu những vết thâm đã lâu