(Ä) Trả lời câu hỏi


Acnes C10 ngoài trị thâm vùng da mặt có thể trị thâm ở những vùng da khác không? Chân, tay chẳng hạn?.

Chào bạn Ngoài dùng Acnes C10 để điều trị thâm ở mặt bạn có thể dùng Acnes C10 để điều trị thâm ở tay chân Thân mến