(Ä) Trả lời câu hỏi


Acnes C10 có trị sẹo lõm không ạ? Và khi ngưng xài sẹo lõm sẽ bị lại hay sao ạ?.

Chào bạn Acnes C10 hữu hiệu trong điều trị sẹo lõm và thâm Khi kết quả điều trị sẹo với Acnes C10 đã mang lại hiệu quả thì chúng