(Ä) Trả lời câu hỏi


Tôi có thể dùng Acnes C10 vào buổi chiều, sau đó rửa đi để thoa tiếp vào buổi tối được không?. Ngoài buổi tối ra, tôi có thể thoa một trong hai buổi là sáng hoặc chiều có được không?. Sẹo lõm lâu ngày có cơ hội phục hồi nếu dùng Acnes C10 không ?.

Chào bạn nbsp Bạn có thể sử dụng được Bạn bôi hai lần ngày sáng tối chiều tối Thông