(Ä) Trả lời câu hỏi


Sau khi thoa Acnes C10 lên mặt thì có thể để qua đêm không hay phải rửa mặt trước khi đi ngủ ? 1 lọ Acnes C10 có thể dùng trong bao lâu?.

Chào bạn nbsp Bạn có thể bôi Acnes C10 rồi để qua đêm Một lọ Acnes C10 nếu bạn sử dụng đúng theo hướng