(Ä) Trả lời câu hỏi


Nếu tôi thoa acnes c10 lên mặt thì có để dấu vết gì không? Thoa xong thì có thể ra đường bình thường được không?.

Chào bạn nbsp Sau khi sử dụng Acnes C10 bạn vẫn có thể ra ngoài bình thường Tuy nhiên bạn nên kết hợp với