(Ä) Trả lời câu hỏi


Mình 26 tuổi và đã dùng Acnes C10 duoc 3 tháng rồi nhưng mặt vẫn thâm nổi đỏ và lỗ chân lông to. Thẹo của mình là do mụn để lại và đều mới bị nửa năm nay thôi. Cho hỏi có phải do mình không hợp với Acnes C10 không. Rất mong câu trả lời.

Chào bạn nbsp Sẹo và vết thâm do mụn của bạn đã khoảng nửa năm nên thời gian điều trị sẽ dài hơn Thông