(Ä) Trả lời câu hỏi


Lọ Acnes C10 mình đang dùng có màu vàng.Vậy mình có dùng tiếp được không ?.

Chào bạn nbsp Bạn vẫn có thể dùng tiếp được Khi nào sản phẩm ngả sang màu nâu như chai đụng sản phẩm bạn