(Ä) Trả lời câu hỏi


Cho em hoi 1 ngay su dung 2 lan (sang va toi), the' 1 chai Acnes C10 xai trong bao lau moi het' ?.

Chào bạn nbsp Chai Acnes C10 mỗi ngày sử dụng 2 lần 1 2 giọt lần thì sử dụng được khoảng 8 10