(Ä) Trả lời câu hỏi


Acnes C10 phù hợp với làn da nào vậy?.

Chào bạn nbsp Acnes C10 hoàn toàn phù hợp với mọi loại da Tuy nhiên để an toàn cho da trước khi sử dụng