bac si da lieu tran ngoc anh la bac si tu van truc tuyen cua acnes ve nhung van de mun tuoi day thi nhu mun boc, mun mu, muc dau den

Bác sĩ tư vấn trực tuyến

Những câu hỏi thường gặp

hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
2592 lượt xem1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
3608 lượt xem121 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
7986 lượt xem264 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
3373 lượt xem141 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: , ,
1401 lượt xem130 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
4547 lượt xem-1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
8144 lượt xem201 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
2074 lượt xem-1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
8236 lượt xem216 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
3579 lượt xem-1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
3111 lượt xem-2 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
6596 lượt xem225 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
1091 lượt xem-1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
2680 lượt xem-1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
3021 lượt xem-1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: , ,
3542 lượt xem1 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
5268 lượt xem237 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi:
6957 lượt xem212 ủng hộ
hỏi đáp3 tháng trước •  Nhóm câu hỏi: ,
1142 lượt xem61 ủng hộ